Maite
Fernández Santacruz

Edad / Urte: 68 años

Clara
Fernández Santacruz

Edad / Urte: 60 años

Hostería El Temple
Localidad / Herria: Pamplona / Iruña

“Tenemos clientes que venían cuando estudiaban empresariales y que más tarde han venido con sus cuadrillas, con sus novios y novias, con sus hijos y ahora con sus nietas y nietos; esto nos emociona de verdad”

Clara tenía catorce años y Maite seis cuando sus padres, Luis y Mercedes, decidieron comprar el, entonces, bar Goñi. “Vivíamos en Alaiza, un pueblo de la provincia de Álava, aunque nacimos en Espronceda. Una tía nuestra se lo propuso a mi padre y nos vinimos toda la familia. Al poco se hizo una gran remodelación del local y de ahí surgió la Hostería El Temple. De eso hace ya cincuenta y cinco años; yo –Clara- empecé a trabajar con catorce años y mi hermana algo después, con dieciocho”.

Desde entonces ha habido muchos cambios, tanto en la ciudad como en la oferta del restaurante. “Ha habido tiempos complicados social y políticamente en el Casco Viejo que no hacían nada fácil el trabajo en el bar, con manifestaciones, pelotazos, etc. Por suerte el barrio ha mejorado mucho. Por aquel entonces servíamos mucha caza, tripicallería y el pollo era un plato de lujo; nuestros padres cocinaban fenomenal. Ahora seguimos haciendo cocina tradicional pero más acorde con los tiempos”.

En la barra del bar su especialidad son los fritos y, sobre todo, el Moscovita, el más demandando por la clientela. “Tiene mucho nombre y mucho éxito. Lo introdujo Sagrario, una cocinera que trabajó con nosotras. Entonces era un frito más, pero bien por el nombre o por lo que sea acabó siendo nuestro emblema. También este pincho ha ido evolucionando, con distintos quesos y una receta algo distinta de la inicial”.

Maite-y-Clara-El-Temple-1

Clara y Maite valoran muy positivamente su trabajo durante todos estos años: “Es muy sacrificado, pero también te da mucho. Tenemos una clientela fantástica, fiel, del barrio y de otros lugares que nos visitan desde hace muchos años, esa fidelidad de la gente hacia nosotras es lo mejor. Tenemos clientes que ya venían de estudiantes, de empresariales muchos ellos –La Escuela de empresariales estaba muy cerca del establecimiento- y más tarde han venido con sus cuadrillas, con sus novios y novias, con sus hijos y ahora con sus nietos… esto nos emociona de verdad”.

¿El secreto de tanto tiempo trabajando en familia? “Hemos conseguido trabajar durante más de cincuenta años sin reñir, y eso que es un trabajo de mucha tensión, de mucha locura. Hay nervios, pero no llega la sangre al río”.

“Gure jendea enpresa ikasketak egiten ari zenean etortzen zen, eta gero bere lagun koadrilarekin etorri da, bere neska-lagun eta mutil-lagunekin, bere seme-alabekin eta orain bere bilobekin, horrek benetan hunkitzen gaitu”

Clarak hamalau urte zituen eta Maitek sei, gurasoek, Luisek eta Mercedesek, Goñi taberna erostea erabaki zutenean. “Alaitzan bizi ginen, Arabako probintziako herri batean, baina Esproncedan jaio ginen. Gure izeba batek aitari proposatu zion eta familia osoa etorri ginen. Handik gutxira lokalaren birmoldaketa handi bat egin zen eta hortik El Temple Ostatua sortu zen. Duela berrogeita hamabost urte hasi nintzen horretan; ni – Clara- hamalau urterekin hasi nintzen lanean, eta arreba zertxobait geroago, hemezortzirekin”.

Ordutik hona aldaketa asko izan dira, bai hirian eta baita jatetxearen eskaintzan ere. “Gizartean eta politikan garai zailak izan dira Alde Zaharrean, tabernako lana batere erraza egiten ez zutenak: manifestazioak, pilotakadak, etab. Zorionez, auzoa asko hobetu da. Garai hartan ehiza, tripizaileria eta oilaskoa luxuzko platera zen; gure gurasoek primeran prestatzen zuten. Orain sukaldaritza tradizionala egiten jarraitzen dugu, baina garaietara egokituagoa”.

Tabernako barran frijituak dira bere espezialitatea eta, batez ere, Moscovita, bezeroek gehien eskatzen dutena. “Izen handia eta arrakasta handia du. Sagrariok barneratu zuen, gurekin lan egin zuen sukaldariak. Orduan beste frijitu bat zen, baina izenagatik edo dena delakoagatik, azkenean gure ikurra izan zen. Pintxo hori ere eboluzionatuz joan da, gazta eta errezeta desberdinekin”.

 

Clarak eta Maitek oso positiboki baloratzen dute urte hauetan guztietan egindako lana: “Oso sakrifikatua da, baina asko ematen dizu. Bezero zoragarriak ditugu, leialak, auzokoak eta aspaldidanik bisitatzen gaituzten beste tokietakoak, jendeak gurekiko duen fideltasun hori da onena. Bezero batzuk ikasleengandik zetozen, beste asko enpresarialengandik – Enpresa Eskola oso gertu zegoen establezimendutik –, eta geroago etorri dira beren koadrilekin, neska- lagun eta mutil-lagunekin, seme-alabekin eta orain bilobekin… horrek benetan hunkitzen gaitu”.

Hainbeste denboraren sekretua familian lanean? “Berrogeita hamar urte baino gehiago lan egin dugu liskarrik gabe, eta hori tentsio handiko lana da, erokeria handikoa. Nerbioak daude, baina odola ez da iristen ibaira”.