Mirentxu
Goienetxe Irigoien

Edad / Urte: 50 años

Apartamentos Turísticos Tresanea
Tresanea Apartamentu Turistikoak
Localidad / Herria: Ituren

“No sé si es la necesidad que tenemos de salir, pero últimamente viene gente durante todo el año, no es sólo verano, los puentes o semana Santa”

Mitentxu sabe qué es trabajar en hostelería desde muy joven, desde los 18 años, cuando se puso detrás de la barra del el bar Txokoto de Elizondo. “Estuve seis años allí, fue una buena experiencia, había un ambiente muy cercano. Conocías a cada persona que entraba por la puerta, sabías qué vino quería tomar, incluso en qué tipo de vaso”.

Tras esa experiencia se apartó de la hostelería y y durante 20 años ha ejercido Trabajo social en Centros de Salud de Navarra y consulta terapéutica en un gabinete privado.

Pero su conexión hostelera no se rompió del todo. “Mi madre tenía una casa rural en Amaiur que, con la llegada de la pandemia, decide cerrar. Por otro lado, desde 2012, fecha en la que se inauguran los apartamentos Tresanea en Ituren, siendo mi marido socio inicial, colaboro en turnos del bar. Por diferentes circunstancias en 2019 nos quedamos con la propiedad, volviendo a la hostelería, esta vez como propietaria y trabajadora”.

Hacerse cargo de un alojamiento turístico justo al inicio de la pandemia conllevó tener que hacer cambios para adecuarse a la situación “como dejar la estancia mínima en una noche en vez de dos”. También varió la procedencia de los turistas, “hasta la pandemia venía gente principalmente de Cataluña, Alicante, Madrid, personas que buscaban el fresquito que no tienen en su lugar de residencia, pero durante este tiempo se ha sumado además gente de Zaragoza, La Rioja y Navarra”.

“Vamos ganando clientela poco a poco aconsejada por familiares o amigos que han estado en los apartamentos; también gracias a la gran labor que se realiza en la Asociación Baztán Bidasoa, de la que somos socios y a la página del Valle de Baztán”.

Otra consecuencia de los tiempos que vivimos es la desestacionalización. “No sé si es la necesidad que tenemos de salir, pero últimamente viene gente durante todo el año, no es sólo verano, los puentes o semana Santa”.

Tresanea son 9 apartamentos con distintas capacidades, para dos y/o cuatro personas. En la planta baja hay un bar restaurante abierto tanto para las personas que no están alojadas como para las alojadas a las que, si lo desean, se les puede servir el desayuno, la comida o la cena en el apartamento. “Actualmente Óscar, con gran trayectoria profesional en los fogones, es quien gestiona el bar restaurante”.

¿Cómo ve el futuro? “Viendo la respuesta de la gente, que nos dice lo agusto que han estado, eso te da mucha energía, pero el futuro va a depender de la situación económica, si las cosas van bien pensamos que el futuro puede ser bueno”.

“Ez dakit ateratzeko beharra den, baina azken aldian jendea urte osoan etortzen da, ez da uda bakarrik, zubiak edo Aste Santua”

Mitentxuk oso gaztetatik daki zer den ostalaritzan lan egitea, 18 urte zituenetik, Elizondoko Txokoto tabernako barraren atzean jarri zenetik. “Sei urte eman nituen han, esperientzia ona izan zen, oso giro hurbila zegoen. Ezagutzen zenuen atetik sartzen zen pertsona bakoitza, bazenekien zer ardo hartu nahi zuen, baita zer edalontzi motatan ere.”

Esperientzia horren ondoren ostalaritzatik aldendu zen eta 20 urtez Gizarte Lanean aritu da Nafarroako Osasun Zentroetan eta kontsulta terapeutikoa kabinete pribatu batean.

Baina bere ostalaritza harremana ez zen erabat hautsi. “Nire amak landetxe bat zuen Amaiurren, eta, pandemia iristean, ixtea erabaki zuen. Bestalde, 2012tik, Iturengo Tresanea apartamentuak inauguratu zirenetik, nire senarra hasierako bazkidea izanik, tabernako txandetan laguntzen zuen. Hainbat arrazoirengatik, 2019an jabetzarekin egin ginen, eta ostalaritzara itzuli ginen, oraingoan jabe eta langile gisa”.

Pandemiaren hasieran ostatu turistiko bat hartzearen ondorioz, aldaketak egin behar izan ziren egoera horretara egokitzeko, “hala nola gutxieneko egonaldia gau batean uztea, eta ez bitan”. Turisten jatorria ere aldatu egin zen; “pandemia arte, batez ere Kataluniatik, Alacantetik eta Madrildik etortzen zen jendea, beren bizilekuan ez zuten freskoaren bila zebiltzan pertsonak, baina denbora horretan Zaragozako, Errioxako eta Nafarroako jendea ere batu da”.

“Pixkanaka bezeroak irabazten ari gara, apartamentuetan egon diren senide edo lagunek gomendatuta; baita Baztan Bidasoa Elkartean egiten den lan handiari esker ere, bertako bazkide baikara, eta Baztan Bailarako orrialdeari esker.”

Bizi dugun garaiaren beste ondorio bat desestazionalizazioa da. “Ez dakit ateratzeko beharra den, baina azken aldian jendea urte osoan etortzen da, ez da uda bakarrik, zubiak edo Aste Santua”.

Tresanea 9 apartamentu dira, bi eta/edo lau lagunentzat. Beheko solairuan taberna jatetxe bat dago, bai ostatu hartu ez dutenentzat, bai ostatu hartu dutenentzat, nahi izanez gero gosaria, bazkaria edo afaria apartamentuan zerbitzatu ahal zaie. “Gaur egun, Oscarrek ibilbide profesional handia du sutegietan, eta berak kudeatzen du taberna jatetxea”.

Nola ikusten duzu etorkizuna? “Jendearen erantzuna ikusita, zein gustura ibili diren esaten baitigu, horrek energia asko ematen dizu, baina etorkizuna egoera ekonomikoaren araberakoa izango da; gauzak ondo badoaz, etorkizuna ona izan daitekeela pentsatzen dugu”.