ANAPEH se adhiere al Manifiesto por la Gastronomía Sostenible – ANAPEH bat dator Gastronomia Iraunkorraren aldeko Manifestuarekin

Se presentó el pasado 20 de enero en Fitur por parte de la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, Maitena Ezkutari y consiste en un compromiso entre la producción agroalimentaria, la cocina profesional y la tradición de la cocina casera de nuestra tierra. Este Manifiesto surge como iniciativa del sector agroalimentario y gastronómico de Navarra.

ANAPEH se ha adherido al Manifiesto por la Gastronomía Sostenible, una apuesta que sigue la línea marcada por la asociación hostelera en iniciativas como “La Cocina de la Abuela” o “Aquí se Come Bien”.

La creación del Manifiesto busca identificar las claves del legado gastronómico a las nuevas generaciones. Su reto es el de profundizar, desde la innovación, en cuestiones como la biodiversidad; las prácticas agro-ganaderas sostenibles; el valor de la cultura del vino navarro; la cocina de aprovechamiento, y entender el hecho gastronómico vinculado a la salud y a la calidad de vida.

Esta iniciativa se gestó en una acción de trabajo cooperativo celebrada el pasado 16 de enero en Pamplona/Iruña, con la participación de ANAPEH, y fue concebida como el inicio de un proceso con vocación de crecer y evolucionar desde, con y para el sector. Han participado chefs, productores, asociaciones, empresas e instituciones pertenecientes al sector primario, la industria agroalimentaria, la hostelería, la formación y el turismo. 

 

El documento recoge además ideas e inquietudes de los diferentes agentes y apuesta por respetar el calendario del campo, practicar la cocina de aprovechamiento, impulsar la innovación gastronómica y la tradición con el objetivo de que los productos y el recetario navarro formen parte del día a día, impulsar modelos de negocio que atraigan relevo generacional y promover emprendimiento especialmente en zonas rurales, abogando por políticas que apoyen el territorio y por asociarse para hacer visible toda la cadena de valor; con la confianza de que todos estos principios afiancen la forma de ser y de hacer de generaciones futuras.

 

ANAPEH ha formado parte del proceso apostando porque este documento nos represente a todos y en la convicción de que la gastronomía es un elemento necesario para el sostenimiento de nuestro territorio y parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico.

Urtarrilaren 20an aurkeztu zuen Maitena Ezkutari Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak Fiturren, eta nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren, sukaldaritza profesionalaren eta gure lurraldeko etxeko sukaldaritzaren tradizioaren arteko konpromisoa da. Manifestu hau Nafarroako nekazaritzako elikagaien eta gastronomiaren sektorearen ekimen gisa sortu da.

 

ANAPEHk bat egin du Gastronomia Jasangarriaren aldeko Manifestuarekin, eta apustu hori ostalaritza-elkarteak markatutako ildoari jarraitzen dio, besteak beste, honako ekimenetan: Amonaren Sukaldaritza edo Hemen Ongi Jaten Da.

Manifestua sortzeak belaunaldi berriei utzitako ondare gastronomikoaren gakoak identifikatzea du helburu. Bere erronka da, berrikuntzatik abiatuta, hainbat gaitan sakontzea, hala nola biodibertsitatean; nekazaritzako eta abeltzaintzako praktika jasangarrietan; Nafarroako ardoaren kulturaren balioan; aprobetxamenduko sukaldaritzan, eta osasunari eta bizi-kalitateari lotutako gertaera gastronomikoa ulertzea.

Ekimen hori joan den urtarrilaren 16an Iruñean ANAPEHren partaidetzarekin egindako lankidetza-ekintza batean sortu zen, eta sektoretik, sektorearekin eta sektorearentzat hazteko eta eboluzionatzeko bokazioa duen prozesu baten hasiera gisa pentsatu zen. Lehen sektoreko, nekazaritzako elikagaien industriako, ostalaritzako, prestakuntzako eta turismoko sukaldariek, ekoizleek, elkarteek, enpresek eta erakundeek parte hartu dute.

 

Dokumentuak, gainera, eragileen ideiak eta kezkak jasotzen ditu, eta landa-egutegia errespetatzearen alde egiten du, aprobetxamenduko sukaldaritza praktikatzearen alde, berrikuntza gastronomikoa eta tradizioa bultzatzearen alde, produktuak eta Nafarroako errezeta-liburua egunerokoaren parte izan daitezen, belaunaldien arteko erreleboa erakarriko duten negozio-ereduak bultzatzearen alde, eta bereziki landa-eremuetan ekintzailetza sustatzearen alde, lurraldea babestuko duten politiken alde eta balio-kate osoa ikusarazteko elkartzearen alde eginez, printzipio horiek guztiek etorkizuneko belaunaldien izateko eta egiteko modua finkatuko dutelakoan.

 

ANAPEH prozesuaren parte izan da, dokumentu honek guztiok ordezkatzen gaituelako eta uste osoa dugulako gastronomia ezinbesteko elementua dela gure lurraldea eta gure ondare kultural eta gastronomikoaren zati bat mantentzeko.

 

Histórico de Noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS