ANAPEH se asocia a FEDITUR – ANAPEH Turismoko Federazio Digitalarekin batzen da

ANAPEH ya forma parte de la Federación Digital de Turismo, FEDITUR, entidad que nace con el objetivo de dar visibilidad al turismo rural y de interior y potenciar la integración de las herramientas tecnológicas en la comercialización y generación de producto.

ANAPEH forma parte de la Federación Digital de Turismo, FEDITUR, que nace con el objetivo de ayudar al sector del turismo rural a implementar nuevas tecnologías en la gestión de sus establecimientos para maximizar la rentabilidad y la eficiencia operativa. Con este fin, proporciona servicios de tecnología avanzada de gestión de alojamientos, además de servicios de digitalización de la experiencia del cliente.

FEDITUR contempla la cooperación en la ejecución de proyectos que incluyan, entre otros:

  • Apoyar la transformación digital de los proveedores de servicios turísticos.
  • Promover el desarrollo y promoción turística de forma sostenible e inclusiva.
  • Aumentar la innovación en las prácticas de reserva y consumo de experiencias y actividades turísticas.
  • Fomentar la creación de contenido de calidad con enfoque en el patrimonio cultural y la autenticidad del destino a promocionar.
  • Promocionar programas referentes a innovación, educación e inversiones que sean de utilidad para los destinos turísticos de interés mutuo.

Desde ANAPEH se estima que para un destino maduro como es Navarra el trabajo colaborativo y el trabajo en red con otras asociaciones se presenta como una gran oportunidad.  

Balance del turismo rural en Navarra

Desde que finalizaron las restricciones en movilidad, Navarra ha sido y está siendo un destino turístico preferente, como muestran los datos que se manejan en ANAPEH, con unas ocupaciones altísimas. Así, los puentes se han saldado con prácticamente un 100% de ocupación, algo que venía siendo habitual en tiempos pre pandemia. Pero la actualidad, a la buena ocupación durante los puentes se suma que los meses de septiembre y octubre son prácticamente temporada alta, con un alto índice de ocupación que supera los datos recogidos en 2019, a lo que se añaden las muy buenas perspectivas de los fines de semana de noviembre y diciembre. Otro dato relevante es que, además de aumentar la ocupación, ha aumentado el gasto medio por cliente, con mucha movilidad distribuida por toda la geografía de Navarra, lo que hace ver el futuro con optimismo.

En cuanto a la procedencia de las personas que nos visitan, siguen siendo

Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco las zonas principales, con un aumento significativo de otras procedencias, como son La Rioja y Aragón, la sorpresa de este año. A estos se añade el público extranjero, especialmente francés, que ya se empieza a notar y que viene a redondear un momento dulce para nuestras casas rurales, una alternativa de turismo que vende tranquilidad, entorno natural, cultura y gastronomía, pura ruralidad.

ANAPEH Turismoko Federazio Digitaleko, FEDITUR, kide da jada. Erakunde horren helburua landa eta barne turismoari ikusgarritasuna ematea eta tresna teknologikoak merkaturatzean eta produktua sortzean integratzea da.

ANAPEH Turismo Federazio Digitaleko, FEDITUR, kide da. Landa turismoaren sektoreari bere establezimenduen kudeaketan teknologia berriak ezartzen laguntzeko sortu zen, errentagarritasuna eta efizientzia operatiboa maximizatzeko. Horretarako, ostatuak kudeatzeko teknologia aurreratuko zerbitzuak eta bezeroaren esperientzia digitalizatzeko zerbitzuak eskaintzen ditu.

FEDITURek lankidetza aurreikusten du, besteak beste, honako hauek barne hartzen dituzten proiektuak gauzatzeko:

  • Zerbitzu turistikoen hornitzaileen eraldaketa digitala bultzatzea.
  • Garapen eta sustapen turistikoa modu jasangarri eta inklusiboan sustatzea.
  • Turismo esperientzia eta jardueren erreserba eta kontsumo praktiketan berrikuntza areagotzea.
  • Kultura ondarean eta helmugaren benetakotasunean oinarritutako kalitatezko edukia sustatzea.
  • Berrikuntzari, hezkuntzari eta inbertsioei buruzko programak sustatzea, elkarren intereseko helmuga turistikoetarako baliagarriak izan daitezen.

ANAPEHek uste du helmuga heldu batentzat, Nafarroarentzat, aukera paregabea dela beste elkarte batzuekin lankidetzan aritzea eta sarean lan egitea.

Nafarroako landa turismoaren balantzea

Mugikortasun murrizketak amaitu zirenetik, Nafarroa lehentasunezko helmuga turistikoa izan da eta izaten ari da, ANAPEHen erabiltzen diren datuek erakusten dutenez, eta okupazio oso handiak ditu. Hala, zubien okupazioa ia % 100 izan da, eta hori ohikoa izan da pandemia aurreko garaietan. Baina gaur egun, zubien okupazio onari gehitu behar zaio iraila eta urria ia denboraldi altua direla, eta okupazio indize altuak 2019an jasotako datuak gainditzen dituela; horri azaroko eta abenduko asteburuetako aurreikuspen oso onak gehitu behar zaizkio. Beste datu garrantzitsu bat da, okupazioa handitzeaz gain, bezero bakoitzeko batez besteko gastua handitu egin dela, mugikortasun handiarekin, Nafarroako geografia osoan banatuta, eta horrek etorkizuna baikortasunez ikustarazten du.

Bisitatzen gaituzten pertsonen jatorriari dagokionez, Madril, Katalunia, Valentzia eta Euskal Autonomia Erkidegoa dira gune nagusiak, eta beste jatorri batzuk ere nabarmen ugaritu dira: Errioxa eta Aragoi, aurtengo ezustekoa. Horiei atzerriko publikoa gehitu behar zaie, batez ere Frantziakoa, dagoeneko nabaritzen hasia dena eta gure landetxeentzako une gozoa borobiltzen duena, lasaitasuna, ingurune naturala, kultura eta gastronomia, landatartasun hutsa, saltzen duen turismoko alternatiba.

Histórico de Noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS