Plazo impuestos 3º trimestre – 3. hiruhileko zergen epea

declaracion-renta-2019
El plazo de presentación y pago del 3º trimestre de IVA e IRPF de 2020 está establecido por el Gobierno de Navarra del 1 al 20 de octubre de 2020.  
En caso de incumplimiento o retraso en la presentación y pago se aplicarán unos recargos añadidos que varían desde un 5% hasta un 20%, dependiendo de la fecha de presentación y pago.
 
Régimen general (contabilidad)
Os pedimos que nos traigáis la documentación (facturas, recibos, etc…), para poder realizar en plazo las declaraciones.
2020ko BEZaren eta PFEZaren 3. hiruhilekoa aurkezteko eta ordaintzeko epea Nafarroako Gobernuak ezarri du, 2020ko urriaren 1etik 20ra.
Aurkezpena eta ordainketa ez badira betetzen edo atzeratzen badira, errekargu erantsi batzuk aplikatuko dira, %5etik %20ra bitartekoak, aurkeztu eta ordaindu den egunaren arabera.
 
·      Erregimen orokorra (kontabilitatea)
Dokumentazioa ekartzeko eskatzen dizuegu (fakturak, ordainagiriak, etab.), aitorpenak epearen barruan egin ahal izateko.

Histórico de Noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS